extension payment Ngân Lượng for Magento 2

$200.00
In stock
SKU
extension payment Ngân Lượng for Magento 2

Kết nối cổng thanh toán Ngân lượng cho Magento 2.

Extension đã được kiểm tra hoàn toàn bảo mật và tương thích với các version của Magento 2. Extension đang trong quá trình approve lên Magento Market Place và bạn có thể hoàn toàn tin tưởng để sử dụng .

Site đã tích hợp extension này bạn có thể test thử. http://sieuthigameviet.com

This extension allows your magento 2 website can payment via NganLuong. The bigest Payment Gate way in VietNam. Try it and leave me feed back if you have any question. 

Thanks 

Keywords:

Tích hợp cổng thanh toán Ngân lương Magento 2,

Hướng dẫn kết nối Ngân Lượng Magento 2

Extension Ngân Lượng Magento 2

Links
$200.00

Kết nối cổng thanh toán Ngân lượng cho Magento 2.

Extension đã được kiểm tra hoàn toàn bảo mật và tương thích với các version của Magento 2. Extension đang trong quá trình approve lên Magento Market Place và bạn có thể hoàn toàn tin tưởng để sử dụng .

Site đã tích hợp extension này bạn có thể test thử. http://sieuthigameviet.com

This extension allows your magento 2 website can payment via NganLuong. The bigest Payment Gate way in VietNam. Try it and leave me feed back if you have any question. 

Thanks 

Keywords:

Tích hợp cổng thanh toán Ngân lương Magento 2,

Hướng dẫn kết nối Ngân Lượng Magento 2

Extension Ngân Lượng Magento 2

Write Your Own Review
You're reviewing:extension payment Ngân Lượng for Magento 2
Your Rating
Copyright © 2016 Basicphp.net. All rights reserved.